home Hollandstraat 9, 9420 Mere

GDPR

In mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in, voor ons de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens. De kinesitherapeut Van den Berge Glen verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is: Van den Berge Glen